Bestuursleden
 
Naam Telefoon Functie
Kees Visser (0348) 42 32 54 Voorzitter
Ursula du Toit   Secretarisse
Frank van Buren (0348) 41 76 65 Penningmeester
Andries Trul  06 28 96 31 50 Algemeen adjunct
 
 
 
Documenten


Privacy Beleid
Het Privacy Beleid van onze Stichting kunt u hier inzien of downloaden:
Privacy Beleid - Stichting Woerden Helpt

Beleidsplan

Het beleidsplan van onze Stichting kunt u hier inzien of downloaden:
Beleidsplan - Stichting Woerden Helpt


Jaarverslag
Het jaarverslag van onze stichting kunt u hier per jaar inzien/downloaden:
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013


Jaarrekening
De Jaarrekening en de begroting van onze stichting kunt u hier inzien/downloaden:
Jaarrekening 2017 - Begroting 2018
Jaarrekening 2016 - Begroting 2017
Jaarrekening 2015 - Begroting 2016
Jaarrekening 2013 - Begroting 2014


Reisverslagen
De reisverslagen van onze stichting kunt u hier inzien/downloaden:
Reisverslag kort
Voorjaarsreis naar Moldavië