Moldavië

Na het toetreden van Roemenie tot de Europese Unie begon er in het bestuur een discussie over de voortgang van de hulp aan Roemenie.
Volgens sommigen was de hulp niet meer zo nodig, maar als bestuur wisten we dat hier en daar ( bij de ouderen gepensioneerden bv.) de steun nog steeds nodig was.
Toch besloot het bestuur uit te zien naar een locatie, waar de hulp nog meer nodig was dan in Roemenie. In het voorjaar van 2010 besloot het bestuur in de republiek Moldavië steun te gaan verlenen. 
Om daar een goede ingang te vinden werd contact gelegd met de Stichting Orhei in Bunschoten, die al enkele jaren op in dat land werkzaam was. 
Na een bezoek aan Bunschoten en een gesprek met het bestuur werd voldoende info verkregen om van start te gaan.
Daartoe werd onder meer gebruik gemaakt de contacten van in de hoofdstad Chisinau aanwezige Nederlandse hulpverleenster, uitgezonden door de Stichting Operatie Mobilisatie.
Via haar kwam het bestuur in contact met het hoofdkantoor van De Baptisten Gemeenten in Moldavië.
Dit hoofdkantoor en de secretaris Simion werden ons contactadres. Een delegatie van het bestuur bracht in het najaar 2010 een eerste bezoek aan Chisinau. 
Via de heer Simion werden afspraken gemaakt voor de eerste hulpverlening in de vorm van een hulptransport. 
Dit transport vond plaats in Januari 2011.
Tijdens het bezoek in het najaar van 2010 door het bestuur werd een aantal Baptisten Gemeenten bezocht, onder meer in het stadje Rezina. 
Het gebouw van de plaatselijke kerk (een oud laboratorium) moest verbouwd worden en daarmee was een groep hulpverleners van de Chr. Geref. Kerk van Zwolle aan de gang.
In het voorjaar van 2011 werd opnieuw een bezoek gebracht aan Moldavië, nu samen met een delegatie vanuit Zwolle. 
Betreffende de verdere hulpverlening (buiten de hulp aan de kerk in Regina) en met de ervaringen en de resultaten van het eerste transport kwam een hulpprogramma tot stand, gericht op hulp aan de aller armsten, die te bereiken zijn vanuit de invloed van de Baptisten kerk.
Die verbouwing van het kerkcentrum in Rezina begroot op ongeveer € 70.000 gaf het bestuur aanleiding tot het geven van een bijdrage in de bouwkosten € 10.000 via het Comité in Zwolle. 
Het bestuur zegde tevens hulp toe aan Zwolle bij het versturen van onderdelen voor de verbouw van de kerk. 
In het transport van 29 Oktober jl. werd ruimte gereserveerd voor onder meer onderdelen voor de vloerverwarming van de kerk.
Gezien de opgedane ervaringen en het bezoeken van een aantal gezinnen in armoede concludeerde het bestuur dat de voorziene afname van de hulp aan Roemenie ruimschoots gecompenseerd kon worden door de hulp aan Moldavië. 
De met het transport van 29 oktober verzonden goederen zijn in de loop van de eerste week van november zonder problemen ter bestemder plaats afgeleverd. 
In het voorjaar van 2012 zullen wij het verdere hulp traject, samen met de heer Simion, evalueren en bekijken op welke plaats onze hulp het meest nodig is.