Wat doen wij?

Onze hulpverlening wordt aangestuurd door de hulpvragen vanuit het voormalige Oostblok door de instanties (kerken, instanties van liefdadigheid en de plaatselijke overheden) die ons voorzien hebben van hun Fiscale Code en als zodanig door de douane (Min. Van Financiën) erkend worden.
Wij onderscheiden drie aandachtsvelden in onze hulpverlening nl. RoemeniëOekraïne en Moldavië

Roemenië

Tirgu Lapus, onze allereerste contact met de plaatselijke kerkelijke gemeente.
Deze kerkelijke gemeente is van origine Gereformeerd en als zodanig duidelijk gerelateerd aan onze Protestantse kerken.
   LEES MEER...

Oekraïne

Vanuit de moeilijke en onstabiele politieke situatie is het gewenst het contact te beperken tot één instantie en wel het Diaconaal Bureau in Beregszasz. 
Dit bureau coördineert het diaconale werk van ruim honderd Gereformeerde kerken in de z.g. Unter Karpaten.
   
LEES MEER...

Moldavië

Na het toetreden van Roemenie tot de Europese Unie begon er in het bestuur een discussie over de voortgang van de hulp aan Roemenie.
Volgens sommigen was de hulp niet meer zo nodig, maar als bestuur wisten we dat hier en daar ( bij de ouderen gepensioneerden bv.) de steun nog steeds nodig was.
   LEES MEER...