Wie zijn wij?

De stichting “Woerden helpt Roemenië en de Oekraïne” is ontstaan vanuit drie kerken:
Hervormde Gemeente Woerden
Gereformeerde Kerk Woerden
Samenwerkingsgemeente van Christelijke Gereformeerde Kerk en Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Leden van deze kerken hebben zitting in het stichtingsbestuur. 
Elk lid heeft een eigen taak binnen de organisatie.
De beweegreden heeft te maken met onze afkomst. 
Wij zien het als een bijbelse opdracht om oog te hebben voor de naaste, niet alleen binnen eigen kerkverbanden maar juist ook daarbuiten. 
We willen zo uitdragen wat het Evangelie voor ons te zeggen heeft en wat het ook voor anderen kan betekenen.
We hopen daardoor ook regionale tegenstellingen tussen minderheden, die in deze landen voorkomen, te verminderen en de onderlinge contacten te verbeteren.
Door samen te werken bereikt men meer tot welzijn van mensen die moeten leven aan de onderkant van de samenleving.
Verantwoording en geschiedenis
 
Informatie over Roemenie
Informatie over Oekraine